Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručná historie 1919 - 1981

29. 2. 2008

HISTORIE

 

12. 7. 1919   Založen spolek „Česká menšina“, který zahrnoval organizace Sokol, N.J.S. (Národní jednota severočeská) a sociální demokraty. Tyto spolky měly své divadelní soubory a každý z nich i několikrát ročně inscenoval různé české hry. Např. Sokol provedl na podzim 1936 hru Lidé na kře a N.J.S. v březnu 1937 odehrála Noc na Karlštejně.

 

9. 8. 1945   Založen divadelní ochotnický spolek TYL. Do přípravného výboru byli zvoleni: Jaroslav Zach, Jan Vlk, Zdeněk Frydrych, Rudolf Klemeš a dr. Jaroslav Šklíba.

 

25. 12. 1945   První divadelní představení tohoto spolku – „Václav Hrobčický z Hrobčic“ od Ladislava Stroupežnického. Režie Jan Lorenc, scéna Karel Sršeň. V dalších letech odehrál TYL průměrně 5 představení ročně! V režii se střídali Jan Lorenc, Zd. Frydrych, Josef Čermák, Václav Michl, Milan Böhm.

 

1947   TYL kupuje oponu za 15.000,- Kčs. V tomto roce se v Králíkách objevuje několik dalších souborů: soubor Československé církve evangelické, Junáci, ZK ROH Tkalcovny hedvábí (režie Vladimír Kříž a L. Menšík), žáci měšťanské školy a žáci reálného gymnázia (režie pan uč. Peřina a ředitel Tvrdý).

 

28 11. 1950   Do této doby sehrál TYL 20 představení. Podle usnesení „Ústřední matice divadelních ochotníků československých“ má být činnost divadelních spolků převedena do závodních klubů. Na výzvu ONV svolal TYL do hotelu Beseda členskou schůzi. Byl podán návrh, aby všichni členové spolku TYL vstoupili do závodního klubu ROH Atlas a pokračovali ve své činnosti. Tento návrh ale nebyl přijat, a proto byla zvolena komise k ustavení divadelního souboru v závodním klubu ROH. Tím skončila samostatná činnost divadelního spolku TYL. Budoucnost ukázala, že toto řešení nebylo šťastné, ale ani konečné.

 

1954 – 1981   Navzdory začlenění do ROH pokračovali místní ochotníci v činnosti, následují jedno až dvě divadla ročně pod názvem OB TYL (Osvětová beseda). V režii se střídají Antonín Honzák, Zdeněk Frydrych, Ladislav Pauk, Vl. Krupař, Alexander Pelikán, V. Nekuda, Smirnov, Lubomír Štefka, Emilie Štefková, Bernard Toman, Marie Tomanová, Lubomír Petráněk, Bohumír Strnad, Ivan Bok.

 

1972        „Ženský boj“ v režii L. Štefky, poprvé účast na Žambereckém divadelním máji (v kronice zdůrazněno: Použito zadní projekce!)

 

1976        „Svatba v Malinovce“, režie Bohumír Strnad, opereta, 62 účinkujících.

 

1977        „Zapomeňte na Hérostrata“, režie Marie Tomanová, scéna Lubomír Štefka. Cena za režii na VIII. Žambereckém divadelním máji.

 

1981        Poslední inscenace před započetím rekonstrukce kulturního domu Střelnice, „Můj strýček kauboj“  v režii Ivana Boka.

 

 

Prameny:  Školní kronika české zemské školy národní v Králíkách (1919 – 1939)

                 Kronika města Králíky I (1945 – 1968)

                 Výpovědi pamětníků

 

 

Tento výčet je pouze orientační a neklade si za cíl podat úplný historický přehled. Jakékoliv doložené doplňky a vysvětlení jsou vítány na adrese v sekci „kontakty“.